Nye krav til transientbeskyttelse !

Der er kommet nye krav til transientbeskyttelse. De trådte i kraft den 1. juli 2017, sammen med den nye installationsbekendtgørelse som erstatter den gamle stærkstrømsbekendtgørelse afsnit 6. Den gamle bekendtgørelsen stillede ingen umiddelbare krav om transientbeskyttelse.

De nye krav omfatter stort set alle installationstyper.
Med de nye krav skal langt de fleste nye installationer være beskyttet mod transiente overspændinger eller lynnedslag.

For private betyder de nye krav, at der skal laves en risikoberegning for at fastlægge om der skal monteres transientbeskyttelse til beskyttelse af de forskellige genstande i boligen som TV, computer og andre el-apparater.

For industri/erhverv skal alle maskiner være beskyttet mod overspænding, og her vil transientbeskyttelsen typisk være decentralt installeret ved den enkelte maskine.

De nye krav skal være med til at undgå skader på installationer og materiel som følge af transiente overspændinger, hvor der sker en kortvarig kraftig stigning af spænding oftest forsaget af lynnedslag i forsyningsnettet.

En risikovurdering af den enkelte installation, kan fortælle om der er krav om en transientbeskyttelse. Dette fastslås ud fra en CRL-score (Calculated Risk Level). Scoren beregnes ud fra standardens risikovurderingsformel, som består af tre værdier. De tre værdier betegner faktorer, som alle har indflydelse på valget af overspændingsbeskyttelse.

Værdierne fastsættes ud fra om der er tale om by- eller landmiljø, altså om installationen befinder sig i tæt eller mindre tæt bebyggelse, lyntætheden (lyn pr. km2) og risikovurderingslængden, som beregnes ud fra bl.a. kabellængde fra installation til nærmeste overspændingsafleder i forsyningsnettet, om der er tale om høj- eller lavspænding, og om det er en luftledning eller et nedgravet kabel. Beregningen giver svar på, om beskyttelse mod transiente atmosfæriske overspændinger er nødvendig.

Desitek-Transientbeskyttelse-Stærkstrøm-Dehnguard-M-TT-275.jpg

Spar penge og skån miljøet !

En varmepumpe er den mest besparende energikilde i forhold til de traditionelle opvarmnings metoder som elvarme, oliefyr mv., der benyttes i boliger og sommerhuse.

En varmepumpe er både miljøvenlig og billig i drift. Derudover giver en varmepumpe en hurtig og effektiv ensartet opvarmning, da luften cirkuleres rundt i lokalet. Der sker en naturlig affugtning af luften, hvilket er en stor fordel i bl.a. sommerhuse.

IMG_0631.JPG

HPFI-fejlstrømsafbryder

HPFI-fejlstrømsafbryder
Den 1. juli 2017 trådte de nye regler om RCD i kraft.

KRAV OM MINDST TO RCD’ER
Før den 1. juli 2017 var der krav om, at installationen skulle være fordelt på én RCD. Nu er kravet mindst to RCD’er. Det er for at undgå, at hele tavlen er spændingsløs, hvis RCD’en udkobler. Vær opmærksom på, at der også her er en overgangsperiode frem til den 1. juli 2019. Hvis du har en eksisterende tavle i dag, kræves det som udgangspunkt ikke, at den skal opdateres. Men hvis tavlen flyttes, eller en ny anskaffes, så skal kravene om fordeling på mindst to RCD’er opfyldes.

Udskiftning af HPFI Relæ (fejlstrømsrelæ)
Skal du have skiftet dit gamle PFI/HFI relæ så gør vi det gerne. I mange installationer sidder der gamle fejlstrømsrelæer som ikke kobler ud når uheldet er ude. En tommelfingerregel er, at man skal teste sin fejlstrømsafbryder 2 gange om året, ved omlægning til sommertid og vintertid er det en god ide at teste sin fejlstrømsafbryder da man alligevel skal have sat uret tilbage eller frem.

Hvis relæet ikke kobler ud, kontakt os straks, da relæet skal skiftes for at have den korrekte beskyttelse.

Er det ikke lige meget?
Nej det er det ikke. Fejlstrømsrelæet er vores sikkerhed når det gælder elinstallation i hjemmet.

Skulle uheldet være ude, er det vigtigt at fejlstrømsrelæet kobler ud, så man ikke udsætter kroppen for mere strøm end godt er.

Hvis man får over 30mA kan det påvirke hjerterytmen og gøre skade på indre organer. Derfor er det vigtigt at dit fejlstrømsrelæ kobler ud inden disse skader sker.